2018

Najbližšie podujatia: 

30.8.-2.9.2018, 12-14.10.2018, 23-25.11.2018: Radcovský kurz
29.-30.8.2018, Trenčín: Oblastný splav
21.-23.9.2018, Považany: ZapaDni
22.9.2018, Považany: Rozšírená oblastná rada
27.10.2018, Trenčín: Mestská hra