História: 4. oddiel z 87. zboru

Počas oblastného radcovského kurzu si plníme odborku história. Daniel z 87. zboru Bufinky Trenčín nám poslal svoje zistenia. Spíšem históriu svojho oddielu do kroniky alebo iného média a zistenia prezentujem v časopise alebo na webe. Zistím, kedy v mojom bydlisku vznikol prvý skautský oddiel, kto ho viedol a aké mal základné …

História: 35. oddiel z 2. zboru

Počas oblastného radcovského kurzu si plníme odborku história. Skautky z 2. zboru Dlhých mačiek, Katka, Emmka, Slávka a Pampi, nám už poslali informácie o ich meste.   Spíšem históriu svojho oddielu do kroniky alebo iného média a zistenia prezentujem v časopise alebo na webe. V roku 1995(96) vznikol 2.zbor Skautov a …