Zamyslenie mesiaca – Október

Pojmom spiritualita sa v posledných rokoch zaoberajá nielen mnoho laikov, ale aj veľké množstvo psychológov a psychiatrov. Je veľmi ťažké podať striktnú definíciu spirituality. Jedno je …

Zamyslenie mesiaca – August

Všetci 4 evanjelisti zaznamenali správu o zázračnom nasýtení. Ale len Ján  nezabudol zmieniť jeden dôležitý detail: Ked apoštoli márne riešili,ako a za koľko peňazí by …