Zamyslenie mesiaca – August

Všetci 4 evanjelisti zaznamenali správu o zázračnom nasýtení. Ale len Ján  nezabudol zmieniť jeden dôležitý detail: Ked apoštoli márne riešili,ako a za koľko peňazí by …

Zamyslenie mesiaca – Jún

Ahojte, a máme tu posledné predtáborové zamyslenie, tentokrát na tému budovania vzájomých vzťahov. Dúfame, že sa vám bude páčiť. Tím duchovna vám želá pekné prázdniny …

Zamyslenie mesiaca – Máj

Mlčanie   „Mlčanie a samota patria k základným postojom duchovnej disciplíny a k podstatným vlastnostiam zrelej osobnosti. Bez nich ostávame… prázdnymi.“ (M. Bubák) „Mnohí sme závislí od hluku. Potrebujeme hluk. Máme …