Kontakt

Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť

Meštianska 1, 921 01 Piešťany
Email: zsso@skauting.sk

IČO: 00598721/908
DIČ: 2021647815

Číslo účtu: SK1183300000002000981661

Štatutár: Jana Jánošíková (jana.janosikova@skauting.sk)