Naša činnosť

Našu hlavnú činnosť delíme na 3 oblasti, ktorým sa venujú tímy zložené z členov oblastnej rady a dobrovoľníkov.

Okrem týchto činností sa naše tímy venujú aj iným činnostiam, napríklad:
Rok 2016