Program

Programový tím zabezpečuje voľnočasové podujatia. Každoročne organizuje mestskú hru v niektorej z obcí našej oblasti, v okolí Trenčína organizuje splav a v Piešťanoch metlobalový turnaj.

Do tímu v roku 2019 patria:
- Koordinátor: Filip Šefara
- Tím metlobalu: Peter Jánošík

2016

2016

2017

2017

2018

2018