Rozvoj

Tím zabezpečujúci rozvoj má na starosti návštevy zborov, rozširovanie skautingu do nových lokalít a oceňovanie. Členovia sa angažujú aj v Rade pre rozvoj a komunikáciu Slovenského skautingu.

Do tímu v roku 2019 patria:

- Koordinátor: Juraj Haládik
- Barbora Hluchová, Matej Mikloš, Martin Matějka, Michal Haládik

2016

2016

2017

2017

2018

2018