Rozvoj

Rok 2017
Oceňovanie (celoročne)
V roku 2017 sme začali s kampaňou Oceň-odfoť-zdieľaj radosť, pomocou ktorej propagujeme oceňovanie v našich zboroch. Odovzdali sme ocenenia:
7 ľalií: Daniel Ševčík, 87. zbor (2. stupňa); Slávka Poloková, 2. zbor (2. stupňa)
Služba skautingu 3.stupňa: Jaroslav Janečka, 117. zbor; Vladislav Kakody, 117. zbor; Igor Bučenec, 80. zbor; Matej Končír, 80. zbor; Zuzana Juráková, 80. zbor; Silvia Šúšorová, 80. zbor; Slavomír Šúšor, 80. zbor; Miroslava Danková, 80. zbor; Martin Danko, 80. zbor; Alžbeta Remeňová, 80. zbor


Návšteva našich zborov na podujatiach (celoročne)
6.1.2017 sme navštívili novovznikajúci oddiel na Starej Myjave a porozprávali sa so zakladateľkami o spôsobe ich fungovania.
29.4.2017 sa náš zástupca zúčastnil Svojsikovho behu, ktorý organizoval 31. zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá a Omšenie.
27.7.2017 sme vybehli pozrieť tábor 15. zboru Javorina Nové Mesto nad Váhom, zahrali sme si s nimi hry a vyrobili oblastné turbančeky.
6.8.2017 sme sa zúčastnili slávnostného zahájenia akcie Aqua 2017.
7.10.2017 sme vyslali zástupcov na oslavy 10. výročia 93. prístavu Tortuga Trenčín.


Rozširovanie oblasti (celoročne)
Počas roka 2017 sa naša oblasť rozrástla o: 15. zbor Javorina Nové Mesto nad Váhom, 87. zbor Buffinky Trenčín, 32. zbor Ale Vivo Trenčín, 31. zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá a Omšenie, 52. zbor sv. Juraja Dubnica nad Váhom, 62. zbor Strelka Nová Dubnica. Na konci roka sereďský oddiel založil vlastný zbor, 82. zbor Polaris Sereď, a tiež sa stal súčasťou našej oblasti.


Rok 2016

Oceňovanie (celoročne)
Oceňovať dobrovoľníkov je dôležité, a preto sa snažíme robiť to i my. Za rok 2016 sa nám podarilo odovzdať:
Rád siedmich ľalií: Nina Dillingerová, 80. zbor (5.stupňa); Barbora Holková, 80. zbor (2.stupňa), Michaela Zabadalová, 80. zbor (3. stupňa); Katarína Porubčinová, 2. zbor (2.stupňa)
Služba skautingu 3.stupňa: Miloš Bučka, 2. zbor; Jozef Šúst, 2. zbor; Terézia Kšinantová, 2. zbor
Na ocenenie Animátor roka Trnavského samosprávneho kraja sme nominovali Renátu Lukšicovú z 80. zboru.


Rozširovanie oblasti (celoročne)
Oslovili sme všetky zbory bez oblasti, či by mali záujem pridať sa do ZSSO, výsledkom bolo prijatie 117. zboru sv. Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová. Tiež sme oslovili zaniknuté zbory z okolia s ponukou pomoci opätovného rozbehnutia skautingu u nich a komunikovali sme s dobrovoľníkmi na Myjave o možnosti založenia skautingu.


Pomoc s družinovkami v Seredi (jún 2016)
Novovznikajúcemu oddielu zo Serede naši dobrovoľníci počas júna chodili pomáhať s družinovkami včielok, vĺčat a skautov. Cieľom bolo naučiť radcov a ich zástupcov, ako má družinovka vyzerať a tiež im pomôcť s hrami a aktivitami.