Rozvoj a komunikácia

Tím zabezpečujúci rozvoj má na starosti návštevy zborov, rozširovanie skautingu do nových lokalít a oceňovanie. Členovia sa angažujú aj v Rade pre rozvoj a komunikáciu Slovenského skautingu.

Do tímu v roku 2018 patria:

- Koordinátor: Patrik Kralovič
- Barbora Hluchová, Matej Mikloš


Tím komunikácie spravuje náš web, facebook a instagram a tiež komunikuje s kontaktnými osobami zo zborov našej oblasti.

Do tímu v roku 2018 patria:
Koordinátorka: Miška Zabadalová
Táňa Vasková, Peťa Rubaninská

Komunikácia

Komunikácia

Rozvoj 2016

Rozvoj 2016

Rozvoj 2017

Rozvoj 2017