Vzdelávanie

Tím vzdelávania má na starosti každoročný radcovský kurz, kurz prvej pomoci a ďalšie vzdelávacie podujatia. Komunikuje tiež s účastníkmi predchádzajúcich kurzov, s Radou pre vzdelávanie Slovenského skautingu a s inštruktormi v oblasti.

Do tímu v roku 2018 patria:
- Koordinátorka: Katka Plevová
- Tím radcovského kurzu: Klára Štefánková, Matej Móder, Ján Pravda, Branislav Kebísek, Samuel Široký
- Tím kurzov prvej pomoci: Alžbeta Benianová, Táňa Králiková
- Tím základného kurzu: Veronika Mrňová

2016

2016

2017

2017