Vzdelávanie

Rok 2017

Survival kurz (8.-10.9.2017, Stará Lehota)
Úplne nový formát kurzu zameraného na skautskú prax a prežitie v prírode. Jeho špecifikom bolo, že sa nekonal v žiadnej chate, ale iba tak- v prírode. Účastníci sa dozvedeli informácie o zapaľovaní ohňa, predpovedi počasia, stavaní prístreškov, filtrovaní vody a mnohé ďalšie. Článok si prečítate tu a fotky prezriete tu.

 


Radcovský kurz s témou História SLSK (17.-19.2., 31.3.-2.4., 9.-11.6., 1.-3.9.2017)
Po roku bez radcovského kurzu prišiel čas na jeho organizáciu. Budúcich radcov neminuli hry, aktivity ani prednášky a privítali sme aj niekoľko externých hostí. Témou bola skautská história a tí, ktorí prejavili záujem si počas trvania kurzu mohli urobiť aj odborku Skautská história.

 


Worksopy o extrémizme (máj 2017, Trnava, Piešťany)
Vrámci dvoch workshopov sa účastníci dozvedeli informácie o extrémistických prejavoch, o tom, ako ohrozujú život i skauting a ako súvisí totalita s dianím v skautingu na Slovensku. Workshopy boli súčasťou plnenia oblasti dobrovoľníctvo v rámci programu DofE.

 


Rok 2016

Programový kurz (25.-27.11.2016, Duchonka)
Skautov a rangerov z oblasti sme vzdelávali na programovom kurze zameranom na to, čomu sa môžu v skautingu venovať. Absolvovali prednášky o programovej ponuke, vzdelávaní, zahraničných možnostiach, ale venovali sa i globálnemu vzdelávaniu.


8 hodinový kurz prvej pomoci (19.11.2016, Piešťany)
Bezpečnosť na podujatiach je pre nás dôležitá, a preto sme vďaka skautskému vzdelávaciemu tímu SAZ (skautská akadémia záchrany) uskutočnili pre našich dobrovoľníkov kurz  prvej pomoci. Fotky si môžete pozrieť tu.


Vzdelávanie oddielu zo Serede (jar 2016, Bratislava)
V Seredi vznikol nový oddiel skautov a skautiek. Pre vodcov a radcov sme na jar roku 2016 zorganizovali 3 večerné stretnutia zamerané na nováčkovskú skúšku, organizáciu táborov a prácu s programovými príručkami.