Duchovné zamyslenia

Každý mesiac vám prinášame duchovné zamyslenie, ktoré môžete použiť vo dvojich zboroch, oddieloch či družinách.

Zamyslenie mesiaca – Máj

Možno vás prekvapí názor, že vrodenú túžbu po Bohu má každý človek – či už ,,veriaci”,či ,,neveriaci”. Pokúsim sa ukázať, ako sa také túžby prejavujú …

Zamyslenie mesiaca – Október

Pojmom spiritualita sa v posledných rokoch zaoberajá nielen mnoho laikov, ale aj veľké množstvo psychológov a psychiatrov. Je veľmi ťažké podať striktnú definíciu spirituality. Jedno je …