ZSSO a jej rok 2018

Prinášame vám prezentáciu, ktorú mali možnosť vidieť najmä účastníci posledných oblastných volieb. Ide o krátke zhrnutie našej uplynulej činnosti za rok 2018 —> ZSSO-final   

Program oblastného zhromaždenia 2019

Info: https://zsso.skauting.sk/oblastne-volby/ Úvod Privítanie (oblastná vodkyňa a moderátor) Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice, volebnej komisie, mandátovej komisie, zistenie uznášaniaschonosti Samotné voľby Rekapitulácia činnosti za posledné obdobie (koordinátori) …

Delegáti zborov

Ahojte, prinášame prehľadný zoznam počtu delegátov za zbory. Ďakujeme, že sa budete snažiť zohnať čo najviac z nich. Počet členov je 3 mesiace pred konaním …