Zamyslenie mesiaca – Január

Gitándžali (Obeta piesní) Rabindranath Tagore 4. Živote života mého, vždycky se budu snažiti, abych uchoval tělo své čistým, věda že živý dotek tvůj jest na …

Zamyslenie mesiaca – September

Zostávať pevný i v nepriateľskom prostredí ,,Láska všetko vydrží.” Pôvodný grécky výraz týchto biblických slov ,,Panta hymomenei” znamená, že láska znáša s pozitívnym duchovným postojom …

Zamyslenie mesiaca – Jún 2020

Gitándžali (Obeta Piesní) Rabindranath Tagore 1. Učinil jsi mne nekonečným, takové bylo zalíbení tvé. Tuto křehkou nádobu vyprazdňuješ opět a opět a naplňuješ vždy novým životem Nosil …