História: 4. oddiel z 87. zboru

História: 4. oddiel z 87. zboru

Počas oblastného radcovského kurzu si plníme odborku história. Daniel z 87. zboru Bufinky Trenčín nám poslal svoje zistenia.

  • Spíšem históriu svojho oddielu do kroniky alebo iného média a zistenia prezentujem v časopise alebo na webe.
  • Zistím, kedy v mojom bydlisku vznikol prvý skautský oddiel, kto ho viedol a aké mal základné charakteristiky (napríklad názov, počet členov, klubovňa).
    V období druhej obnovy skautingu sa v prímestských obciach Zlatovce a Záblatie (od roku 1976 už častí mesta Trenčín) vytvoril 4. skautský oddiel chlapčenský. Prvá schôdzka sa konala v kultúrnom dome v Zlatovciach – bolo to 20. februára 1969, zúčastnilo sa jej 8 chlapcov. Tento dátum sa dá pokladať za začatie skautskej činnosti, ktorú onedlho – 25. marca 1969 oficiálne schválila zborová rada v Trenčíne. 4. oddiel bol zaradený do trenčianskeho zboru. V prvopočiatkoch mal oddiel dve družiny – družinu bobrov a družiny medveďov. Neskôr pribudla družina sokolov, ktorú tvorili chlapci zo Záblatie. Pri prvej registrácii mal oddiel 22 členov.
    Okrem skautskej činnosti sa oddiel zviditeľňoval aj na verejnosti, pri jarnom upratovaní, zbere odpadových surovín, organizovaní zábavných hier a súťaží v Materskej škole v Zlatovciach pri príležitosti MDD. Podľa možnosti sa skauti z oddielu účastnili aj na skautskej akcii v B. Bystrici, na sk. dňoch v Žiline pri príležitosti 50. výročia skautingu u nás. Prvý tábor 4. oddielu sa konal v lete 1969 na Chmelnici – lúke na hrebeni Bielych Karpát na rozhraní chotárov Záblatie, Zlatovce a Dolná Súča. Vodcom tábora bol brat Pavol Kalaba, ktorého oddiel prijal za čestného člena. Do jeho rúk na konci tábora skladalo sľub 15 nováčikov. Na jeseň pribudli 2 družiny – jelene a rysy. Pri registrácii v roku 1970 mal oddiel už 34 členov. Na máj sa chystala veľká slávnosť pri príležitosti prvej písomnej zmienky. Do príprav však zasiahli politické udalosti z vyšších sfér. Vodca oddielu podľa príkazu musel dňa 23. apríla 1970 odovzdať oddiel do štruktúry Pionierskej organizácie. Na oslavách v máji však ešte skauti otvorene vystúpili, potom sa však stiahli do úzadia. Trenčiansky zbor bol oficiálne rozpustený na jeseň 1970. A predsa ešte jedno jesenné popoludnie pri prameni sa konal tajný sľub niektorých nováčkov. Bol to ako posledný výstrel. Majetok, ktorý oddiel počas svojej činnosti nazbieral si rozobrali chlapci. Zástava, ktorú si za prispenia rodičov zadovážili, sa na dlhší čas stratila. Zdalo by sa, že navždy. Ale… po 20 rokoch sa opäť objavila. Celých tých 20 rokov ju skrýval brat Stonoha, aby opäť uzrela svetlo sveta a stala sa novým impulzom pre novú skautskú činnosť 4. oddielu skautov v Trenčíne – Zlatovciach.
    Dosť zdĺhavo sa v roku 1990 formovala prvá skupinka skautov, ktorí položili nové základy oddielu. Obnovili sa aj družiny bobrov, medveďov, rysov, sokolov a dokonca vznikla nová družina svišťov. Oddiel mal 33 členov.  Oddiel do apríla 2001 patril do 32. zboru skautov a skautiek v Trenčíne.
    Od apríla 2001 patrí s 4. oddielom skautiek a včielok do nového 87. skautského zboru v Trenčíne. Skauti z nášho oddielu každoročne organizujú spolu so skautkami a včielkami spoločný zborový tábor. Zúčastňujeme sa na rôznych podujatiach hlavne v okolí Trenčína, ale boli sme napríklad aj v Čile, Dánsku, Švédsku, Slovinsku, Anglicku, Mexiku… Dnes náš oddiel tvorí skautsko-rangerská družina Krtkov, rangerská družina Tigrov, Dolina a vlčiacka šestka Šedých vĺčat. Celkovo máme 33 registrovaných členov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *