Nádejný skautský vodca

Jednou z našich rozojových priorít je zakladanie skautingu v obciach, kde ešte nie je. Nemusia to byť vždy veľké mestá, môže ísť i o malé dediny. Preto hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by chceli vo svojej obci založiť skautskú družinu, oddiel a časom možno aj zbor. Začať je najlepšie v malom od družinky.

Deadline ponuky: priebežne
Časové nároky: m
inimálne 2-3 hodiny týždenne.
S čím pomôžeme my: metodické zabezpečenie, materiálna pomoc, know-how, zabezpečenie vzdelávania, pomoc s nábormi.

Ak Ťa ponuka oslovila, ozvi sa na zsso@skauting.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *