Oblastná rada

Na čele oblasti stojí oblastná rada, ktorá je volená oblastným zhromaždením na 3 roky. Posledné oblastné zhromaždenie sa v našej oblasti uskutočnilo vo februári roku 2019 a zvolená bola oblastná rada v zložení:

Oblastná vodkyňa: Jana Jánošíková-Jane (80.zbor)
Oblastný hospodár a zástupca oblastnej vodkyne: Patrik Kralovič-Zved (2.zbor)
Oblastná inštruktorka: Katarína Plevová (117.zbor)
Oblastný rozvojár: Juraj Haládik-Pytón (80.zbor)
Členka OR pre komunikáciu: Michaela Zabadalová (80.zbor)
Člen OR pre program-akcie: Filip Šefara-Stein (2.zbor)
Člen OR pre duchovno: Ján Pravda-Neurón (2.zbor)
Zahraničná spojka: Alica Štefánková (117.zbor) (odstúpila 10.2019)
Člen OR pre program-napredovanie: Matej Móder-Gentleman (2.zbor) (odstúpil 6.6.2019)

Okrem členov oblastnej rady nám s aktivitami pomáhajú rôzni dobrovoľníci. Ďakujeme!

2016-2019

2016-2019