ZSSO

Oblastná rada 2016-2019

Oblastná rada v rokoch 2016-2019

Jana Jánošíková, Jane (80. zbor) – oblastná vodkyňa
Juraj Haládik, Pytón (80. zbor) – zástupca oblastnej vodkyne
Zuzana Krippelová, Líška (88. zbor) – zahraničná spojka
Martina Kubištíková (80.zbor) – oblastná ekonómka
Kristína Petrovičová (2. zbor) – členka oblastnej rady
Filip Šefara (2. zbor) – člen oblastnej rady
Peter Jánošík (80. zbor) – člen oblastnej rady
Ľubomír Ondrejka (88. zbor) – člen oblastnej rady
Miroslav Kocán (88. zbor) – člen oblastnej rady
Karol Seidl (93. prístav) – člen oblastnej rady
Alica Štefánková (117. zbor) – členka oblastnej rady; kooptovaná v januári 2017
Patrik Kralovič (2. zbor) – člen oblastnej rady; kooptovaný v apríli 2017
Katarína Plevová (117. zbor) – oblastná inštruktorka; kooptovaná v novembri 2017
Terézia Kšinantová (2. zbor) – členka oblastnej rady; odstúpila v decembri 2016
Paulína Radimáková (2. zbor) – členka oblastnej rady; odstúpila v decembri 2016
Hana Tóthová, Ariel (88. zbor) – oblastná inštruktorka; odstúpila v novembri 2017
Emilia Aroui (80.zbor) – oblastná rozvojárka; odstúpila v novembri 2017