Oceňovať treba!

Všetci vieme, že v skautingu fungujú dobrovoľníci, teda pracujú dobrovoľne, teda bez nároku na mzdu či honorár. To však neznamená, že skautov a skautky netreba oceňovať, a to rôznymi spôsobmi. V našej oblasti sme sa rozhodli podporiť oceňovanie skautskými oceneniami a vyznamenaniami.

Na našej facebookovej fan page bude vytvorený album s fotografiami z predávania ocenení a vyznamenaní. Chceli by sme povzbudiť všetkých členov našej oblasti, aby oceňovali a aby sa pri odovzdávaní ocenenia odfotili a poslali nám fotku na email zsso@skauting.sk. Takýmto spôsobom chceme rozšíriť povedomie o oceňovaní a motivovať k oceňovaniu čo najviac členov.

Pripravili sme pre vás aj krátke informácie o možnostiach, ako oceniť:

7 ľalií
Ocenenie, ktoré sa udeľuje za ochotu, prejavenú snahu a aktivitu nad rámec svojich povinností. Pokiaľ ide o aktívnu prácu a snahu, ocenenie môže byť udelené max 1 krát za rok, ak sa jedná o výnimočnú prácu a snahu, môže byť udelené 2 krát za rok.
Kto, komu a ako udeľuje:
1.-4. stupeň: KTO: radca, člen oddielovej rady a vyššie funkcie; KOMU: rádovému členovi (aj vĺčatám a včielkam)  a vyšším funkciám; AKO: z vlastného rozhodnutia (kúpi nášivku a udelí)
5.-6. stupeň: KTO: radca, člen oddielovej rady a vyššie funkcie; KOMU: radcovi, členovi oddielovej rady a vyšším funkciám; AKO: z vlastného rozhodnutia (kúpi nášivku a udelí)
7. stupeň: KTO: oddielová rada, zborová rada, oblastná rada, Náčelníctvo, vzdelávacie tímy; KOMU: radcovi, členovi oddielovej rady a vyšším funkciám; AKO: vzájomnou dohodou
Viac o tomto ocenení sa dočítate tu.

Služba skautingu
Vyznamenanie, ktoré sa udeľuje za mimoriadnu a dlhodobú zásluhu o rozvoj skautského hnutia. Odporúča sa udeľovať dospelým členom Slovenského skautingu.
Kto a ako udeľuje:
3. stupeň: Ktokoľvek zašle nomináciu na oblastnú radu, tá schváli a udelí vyznamenanie.
2. a 1. stupeň: Ktokoľvek zašle nomináciu na Náčelníctvo (nacelnictvo@skauting.sk), to schváli a udelí vyznamenanie.
Viac informácií tu.

Skaut roka
Na ocenenie skauta roka možno nominovať vodkyne a vodcov, radkyne a radcov raz ročne, vždy na začiatku roka. O tejto možnosti vás vždy včas informujeme.

Okrem týchto ocenení a vyznamenaní máme aj ďalšie, ktoré si môžete pozrieť v Organizačnom poriadku Slovenského skautingu, v kapitole Štatút vyznamenaní. Ich získanie je však značne zložitejšie.

Na záver by sme vás radi motivovali k oceňovaniu, aby aj takouto cestou naši členovia vedeli, že nám na nich záleží a ceníme si ich prácu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, ozvite sa nám na zsso@skauting.sk.
Tešíme sa na vaše fotky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *