ZSSO

Oblastné radcovské kurzy

 

V našej oblasti momentálne existujú súbežne dva tímy pre radcovské kurzy. KROK s dlhoročnou tradíciou a nový SPORK, ktorý sa na svoj debut ešte len chystá. 

Ak by si mal k vzdelávaniu akékoľvek otázky, ozvi sa nám na zsso@skauting.sk.

Aktuálne:

Máme za sebou KROK 2022, momentálne nie je spustené žiadne prihlasovanie.

Ak hľadáš svoje miesto v skautingu, strácaš motiváciu alebo si chceš rozšíriť obzory, tento kurz je práve pre teba.Dlho neváhaj a prihlás sa!


Podmienky účasti na radcovskom kurze (RK)

Radcovský kurz je určený súčasným alebo potenciálnym radcom či zástupcom radcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky ku dňu začatia kurzu:

  • vek 14+
  • splnený Nováčik
  • odporúčanie oddielového vodcu
  • zložený skautský sľub

Podmienky absolvovania RK a získania “potvrdenia o absolvovaní RK”

  • účasť na všetkých častiach RK (inak po dohode so vzdelávacím tímom)
  • rozhodnutie vzdelávacieho tímu, že účastník má všetky predpoklady stať sa radcom
  • v SLSK a pracovať s deťmi a mládežou

Podmienky pripustenia k radcovským skúškam (po absolvovaní RK)

  • mať potvrdenie o absolvovaní RK
  • ukončená radcovská činnosť podľa, ktorú schvaľuje tím RK
  • splnená odborka Prvá pomoc – zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. pomoci.

Podmienky pripustenia k radcovským skúškam (bez absolvovania RK)