Oblastné radcovské kurzy

 

V našej oblasti momentálne existujú súbežne dva tímy pre radcovské kurzy. KROK s dlhoročnou tradíciou a nový SPORK, ktorý sa na svoj debut ešte len chystá. 

Ak by si mal k vzdelávaniu akékoľvek otázky, ozvi sa nám na zsso@skauting.sk.

Aktuálne:

Na radcovský kurz KROK je prihlasovanie uzavreté a ďalší kurz plánujeme otvárať až v roku 2023.

KROK 2022:
Prvý víkend: 24-27.3.
Druhý víkend: 21-24.4.
Skúškový víkend: 3-5.6.
Viac informácií obdržali vybraní účastníci a ich vodcovia.

Novovzniknutý tím SPORK plánuje na jeseň roku 2022 organizovať kurz pre skautskú vekovú kategóriu. O podrobnostiach budeme informovať.

.
.
.
.
.


Podmienky účasti na radcovskom kurze (RK)

Radcovský kurz je určený súčasným alebo potenciálnym radcom či zástupcom radcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky ku dňu začatia kurzu:

  • vek 14+
  • splnený Nováčik
  • odporúčanie oddielového vodcu
  • zložený skautský sľub

Podmienky absolvovania RK a získania “potvrdenia o absolvovaní RK”

  • účasť na všetkých častiach RK (inak po dohode so vzdelávacím tímom)
  • rozhodnutie vzdelávacieho tímu, že účastník má všetky predpoklady stať sa radcom
  • v SLSK a pracovať s deťmi a mládežou

Podmienky pripustenia k radcovským skúškam (po absolvovaní RK)

  • mať potvrdenie o absolvovaní RK
  • ukončená radcovská činnosť podľa, ktorú schvaľuje tím RK
  • splnená odborka Prvá pomoc – zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. pomoci.

Podmienky pripustenia k radcovským skúškam (bez absolvovania RK)