Prihlasovanie delegátov a pozorovateľov na oblastné zhromaždenie

Prihlasovanie delegátov a pozorovateľov na oblastné zhromaždenie

Zhromaždenie sa bude konať 12.3.2021 od 13 hod. v Novom Meste nad Váhom. Aktuálne podmienky nám povoľujú vykonávať podujatie v režime OTP s účasťou maximálne 100 osôb. Veríme, že tieto opatrenia sa budú hýbať iba k lepšiemu a povolia nám väčšiu voľnosť.

Počet pozorovateľov bude závisieť od aktuálnych podmienok. Preto ak máte niekoho v zbore, kto by chcel prísť ako pozorovateľ, nech sa zaregistruje prostredníctvom registračného formulára. Informácie pre pozorovateľov budeme posielať najneskôr 8.3.2022.

Podľa Organizačného poriadku, Kapitola č. 02 – Oblasť, Odsek III:
Oblastné zhromaždenie tvoria a sú oprávnení hlasovať delegáti, ktorými sú:

a) členovia oblastnej rady 

b) činovníci za zbory a samostatné oddiely začlenené pod oblasťou. Ich počet sa odvíja od počtu zaregistrovaných členov v danom zbore alebo samostatnom oddiele 3 mesiace pred dňom konania oblastného zhromaždenia a oznamuje ho oblastná rada pri zvolávaní oblastného zhromaždenia. Prvým delegátom za zbor alebo samostatný oddiel je jeho vodca. Ďalších delegátov za zbor alebo samostatný oddiel určí zborová (oddielová) rada.

V prípade, že sa zborový vodca nemôže zúčastniť oblastného zhromaždenia osobne, môže splnomocniť osobu ním poverenú. Vzor formulára posielame v prílohe emailu. Toto splnomocnenie je nutné predložiť pri registrácii priamo na zhromaždení.

Registráciu delegátov a pozorovateľov prosím vyplniť najneskôr do 4.3.2022.

https://forms.gle/7wnbUgFF18Hv43Z79

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *