Zamyslenie mesiaca – September

Zostávať pevný i v nepriateľskom prostredí

,,Láska všetko vydrží.” Pôvodný grécky výraz týchto biblických slov ,,Panta hymomenei” znamená, že láska znáša s pozitívnym duchovným postojom všetky protivenstvá. Znamená to zostávať pevný i v nepriateľskom prostredi. Nie je to ale len tolerovanie niektorých náročných vecí, avšak je to niečo omnoho širšie: dynamický a trvalý odpor, schopný vyrovnať sa s akoukoľvek výzvou. Je to láska napriek všetkému a to aj keď všetky súvislosti nabádajú k niečomu inému. Prejavuje určitú mieru húževnatého hrdinstva, sily proti akémukoľvek zápornému prúdu, akési ,,predkupné právo” pre dobro, ktoré nemôže nič zničiť.

Byť schopný pretrhnúť reťaz nenávisti, reťaz zla

To mi pripomína slová Martina Luthera Kinga, keď aj uprostred najťažšieho prenasledovania a ponižovania zdôrazňoval, že je potrebné sa rozhodnúť pre bratskú lásku:

,,Človek, ktorý ťa najviac nenávidí, má v sebe niečo dobrého; a tiež národ, ktorý najviac nenávidí, má v sebe niečo dobrého; tiež rasa, ktorá najviac nenávidí, má v sebe niečo dobrého.

A keď sa ti podarí pozrieť sa do tváre každého človeka a uvidíš veľmi hlboko v jeho vnútri to, čo náboženstvo nazýva ,,Boží obraz”, začneš ho napriek všetkému milovať. Nezáleží na tom, čo robí, ty tam vidíš Boží obraz.

Iný spôsob, akým miluješ svojho nepriateľa je tento: keď máš príležitosť svojho nepriateľa poraziť, je to chvíľa , v ktorej sa musíš rozhodnúť to neurobiť. Keď sa pozdvihneš na úroveň lásky, jej veľkej krásy a moci, potom jediná vec, ktorú sa ľudia snažia poraziť, sú zlé systémy. Ľudí, ktorí sa chytili do pasce tohto systému, miluj, ale snaž sa poraziť ten systém.

Nenávisť za nenávisť posiluje len existenciu nenávisti a zla vo svete. Ak ťa ja udriem a ty mňa, a ak ti tvoju ranu vrátim a ty mi vrátiš moju ranu, a tak ďalej, je zrejmé, že to pokračuje donekonečna. Proste to nikdy neskončí.

Niekde musí mať niekto trochu rozumu, a to je silná osobnosť. Silnou osobnosťou je človek, ktorý je schopný preťať reťaz nenávisti, reťaz zla. Niekto musí mať dosť viery a mravnosti, aby ho preťal a uviedol do samotnej štruktúry sveta silný a mocný základ lásky.


Prevzaté, preložené a upravnené z: https://www.vira.cz/texty/clanky/nenavist-za-nenavist-posiluje-nenavist

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *