ZSSO

Workshopy na mieru

Oblastná rada s tímom dobrovoľníkov ponúka možnosť usporiadania workshopu na mieru. Pre zborové a oddielové rady prídeme zorganizovať workshop v trvaní 1-3 hodiny na vybranú tému. Stačí sa nám ozvať na
zsso@skauting.sk.

Témy (na požiadanie aj iné):
Programová ponuka SLSK (práca s brožúrkami, odborky, výzvy, Orlí skaut)
Vzdelávanie v SLSK (kurzy, kde nájsť informácie)
DofE (prezentácia programu, oblasti, ciele, ako to vlastne funguje)
Štruktúra SLSK (národná úroveň: Ústredie, Náčelníctvo, rady)
Tímová spolupráca (aktivity na posilnenie teamworku, teoretický základ)
Plánovanie cieľov oddielu/zboru (metóda SWOT, dobré nastavenie cieľov)
Projektový manažment (kde nájsť projektové možnosti, ako napísať dobrý projekt)