Zamyslenie mesiaca – Marec

V zrúcanine kláštora žil jediný brat pustovník. Pre jeho múdrosť ho vyhľadávali mladí muži, túžiaci po duchovnom zdokonalení. Pobudli vždy nejaký čas, vypočuli si rady, …