ZSSO

Oblasť

Skautská oblasť je administratívno–organizačnou jednotkou Slovenského skautingu, ktorá združuje zbory, prípadne samostatné oddiely. Teritórium skautskej oblasti nemusí byť totožné so štátnym alebo samosprávnym územným celkom. Viac o skautskej oblasti nájdete v kapitole 2 Organizačného poriadku Slovenského skautingu.

Ostatné oblasti:
Bratislavská skautská rada
Skautská oblasť kniežaťa Pribinu
Podtatranská skautská oblasť
Žilinská skautská oblasť
Stredoslovenská skautská oblasť
Východoslovenská skautská oblasť

Naša oblasť sa volá Západoslovenská skautská oblasť, pôvodne mala názov Trnavská oblasť, a združuje tieto zbory.