ZSSO

Oblasť

Skautská oblasť je administratívno–organizačnou jednotkou Slovenského skautingu, ktorá združuje zbory, prípadne samostatné oddiely. Teritórium skautskej oblasti nemusí byť totožné so štátnym alebo samosprávnym územným celkom. Viac o skautskej oblasti nájdete v kapitole 2 Organizačného poriadku Slovenského skautingu.

 

Naša oblasť sa volá Západoslovenská skautská oblasť, pôvodne mala názov Trnavská oblasť, a združuje tieto zbory.

Ostatné oblasti:
Bratislavská skautská rada
Skautská oblasť kniežaťa Pribinu
Podtatranská skautská oblasť
Žilinská skautská oblasť
Stredoslovenská skautská oblasť
Východoslovenská skautská oblasť