ZSSO

Logo

Predstavujeme naše logo:

  1. Ľalia v strede, je symbolom všetkých skautov. Za symbol ju určil už zakladateľ, Robert Baden-Powell, a je znakom čistoty.
  2. Červený “trojuholník” smeruje na západ = Západoslovenská skautská oblasť.
  3. Modrá farba je typickou farbou našej oblasti, máme ju aj na oblastných turbančekoch.
  4. 6 “trojuholníkov” x 2 = 12, a to je počet zborov v našej oblasti.
  5. “Trojuholníky” sú každý sám o sebe samostatný, ale dokopy tvoria väčší celok, ako aj naše zbory tvoria oblasť.
  6. Koleso, tvorené medzerami medzi “trojuholníkmi” je odkaz na Trnavu, ktorá ho má v erbe, ako pamiatka toho, že kedysi sme boli Trnavská oblasť.

Ak vás zaujalo, ponúkame vám dizajn pre pozadie na počítač či telefón: