ZSSO

Rozvoj

Tím zabezpečujúci rozvoj má na starosti návštevy zborov, rozširovanie skautingu do nových lokalít a oceňovanie. Členovia sa angažujú aj v Rade pre rozvoj a komunikáciu Slovenského skautingu.

Rozvoj v roku 2020

  • Koordinátor: Juraj Haládik (Pytón)
  • Oceňovanie: Ján Pravda
  • Tím lanové aktivity: Michal Haládik, Samuel Kacej, Juraj Haládik
  • Video tím: Martin Matejka, Samuel Kacej, Juraj Haládik

Príprava ZapaDni 2020 

Začiatkom Januára sa začalo s plánovaním akcie a skladaním tímu. Pôvodný tím opustili viacerí členovia preto sme naše radi museli doplniť o nových členov. Počet aktívnych členov je 14. Uskutočnili sa dve plánovacie stretnutia a obhliadka nových priestorov. S plánovaním nám pomáhala expertná dobrovoľníčka, event manažérka Jana Hrechová.  Po zavedení pandemických opatrení sme fungovali pomocou videohovorov. Na základe zrušenia dotácií a zhodnotenia situácie sme sa rozhodli akciu presunúť na budúci rok.

Oceňovanie

Kampaň oceňovania kvôli pozastavenej činnosti stagnovala. Riešili sme niekoľko návrhov na ocenenie Služba skautingu 3. stupňa ktoré budú udelené na veľkom sneme.

Ocenenie zatiaľ získal  br. Stein 2. zbor

Udelili sme našej externej grafičke Petre Ševečkovej Medailu skautská vďačnosť.

Stretnutia so zbormi

Šala, Nové Zámky, Sereď

Lanové aktivity a návštevy na táboroch

Počas letných prázdnin sme navštívili viaceré tábory a miesta. Oblastný lanový materiál sme aktívne využívali na stavbu lanových prekážok, ktorých stavbu sme ponúkali zborom v oblasti. Z viacerých návštev a akcií sme priniesli krátke reportáže zverejnené na oblastnom Youtube kanáli.

Rozvoj v roku 2019

- Koordinátor: Juraj Haládik
- Barbora Hluchová, Matej Mikloš, Martin Matějka, Michal Haládik

Oceňovanie (celoročne)

Počas uplynulého roka sme sa snažili oceňovať snahu a ochotu aktívnych členov oblasti udeľovaním najrôznejších ocenení a vyznamenaní. Za celý rok sme odovzdali viaceré ocenenia, pričom išlo o ocenenie Sedem ľalií rôznych stupňov a vyznamenanie Služba skautingu 3. stupňa. Na oblastných komunikačných kanáloch sme uverejňovali rozhovory s ocenenými ako formu propagácie a motivácie oceňovať

Založenie zboru v  Šali

V januári sa vedenie oblasti stretlo v Šali so záujemcami o skauting. Následne sme im pomáhali so zakladaním zboru, vzdelávaním a skladaním sľubov.


Skauti na Beckove

Počas víkendu 24. – 25. augusta 2019 skauti z viacerých zborov našej oblasti strávili čas na hrade Beckov. Návštevníkom hradu a hlavne deťom pripravili zaujímavý program. Na spodnom nádvorí sa nachádzal info stánok, kde naši dobrovoľníci rozdávali letáky, nálepky a časopisy a rodičom dávali bližšie informácie o skautingu. Výraznou dominantou na nádvorí bolo tee-pee, v ktorom bola fotovýstava. Táborovú atmosféru dotvoril model pagody a stožiar s vlajkou. Pre odvážnejších bola možnosť liezť na hradnú skalu. Na hornom hrade bolo pripravených päť stanovísk na spoznanie skautských vedomostí a zručností a na naučenie sa nových poznatkov. Za úspešné zvládnutie deti dostali malú odmenu v podobe vypálenej ľalie na drevenom koliesku. Vďaka ochote dobrovoľníkov sme mohli ukázať skauting širokej verejnosti, za čo im patrí veľká vďaka.


Rozvoj v roku 2018
– Koordinátor: Patrik Kralovič
– Barbora Hluchová, Matej Mikloš


Oceňovanie (celoročne)
Aj v roku 2018 sme pokračovali s kampaňou oceňovať treba. Odovzdali sme niekoľko ocenení:
7 ľalií: Barbora Hluchová, 87. zbor (4. stupeň); Matej Mikloš, 87.zbor (2. stupeň); Filip Šefara, 2.zbor (7.stupeň); Ján Pravda, 2. zbor (7.stupeň); Matej Móder, 2.zbor (7.stupeň); Michal Koutenský, 62.zbor (7.stupeň); Veronika Jamborová, 62.zbor (7.stupeň); Vladimíra Jamborová, 62.zbor (7.stupeň); Tomáš Beláň, 62.zbor (7.stupeň); Juraj Haládik, 80.zbor (7.stupeň); Patrik Kralovič, 2.zbor (7.stupeň); Sabina Sabová (4.stupeň), 52.zbor
Služba skautingu 3. stupňa: Veronika Balážová, 31.zbor; Magdaléna Horňáková, 31.zbor; Viliam Bielik, 31.zbor; Katarína Koutenská, 62.zbor; Radovan Stoklasa, 62.zbor; Juraj Horník, 62.zbor; Lumír Sládek, 15.zbor; Martin Bútora, 52.zbor; Andrea Lalinská, 52.zbor; Jaroslav Koutenský, 62.zbor.


Návšteva našich zborov na podujatiach (celoročne)
25.01.2018 sme navštívili a ocenili členov Dubnických zborov
17.02.2018 navštívili sme 82. zbor skautov na vlčiacko včielkarských dňoch
29.07.2018 sme boli pozrieť 32. zbor na ich tábore
28.08.2018 sme navštívili novovznikajúci oddiel v Dvorníkoch a porozprávali sa so zakladateľom o spôsobe ich fungovania
27.10.2018 boli sme pozrieť 117. zbor na ich 15. výročí v Hornom Sŕnií
16.12.2018 sme navštívili 2. zbor na ich tradičnom vianočnom večierku.


 

Rozvoj v roku 2017
Oceňovanie (celoročne)
V roku 2017 sme začali s kampaňou Oceň-odfoť-zdieľaj radosť, pomocou ktorej propagujeme oceňovanie v našich zboroch. Odovzdali sme ocenenia:
7 ľalií: Daniel Ševčík, 87. zbor (2. stupňa); Slávka Poloková, 2. zbor (2. stupňa)
Služba skautingu 3.stupňa: Jaroslav Janečka, 117. zbor; Vladislav Kakody, 117. zbor; Igor Bučenec, 80. zbor; Matej Končír, 80. zbor; Zuzana Juráková, 80. zbor; Silvia Šúšorová, 80. zbor; Slavomír Šúšor, 80. zbor; Miroslava Danková, 80. zbor; Martin Danko, 80. zbor; Alžbeta Remeňová, 80. zbor


Návšteva našich zborov na podujatiach (celoročne)
6.1.2017 sme navštívili novovznikajúci oddiel na Starej Myjave a porozprávali sa so zakladateľkami o spôsobe ich fungovania.
29.4.2017 sa náš zástupca zúčastnil Svojsikovho behu, ktorý organizoval 31. zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá a Omšenie.
27.7.2017 sme vybehli pozrieť tábor 15. zboru Javorina Nové Mesto nad Váhom, zahrali sme si s nimi hry a vyrobili oblastné turbančeky.
6.8.2017 sme sa zúčastnili slávnostného zahájenia akcie Aqua 2017.
7.10.2017 sme vyslali zástupcov na oslavy 10. výročia 93. prístavu Tortuga Trenčín.


Rozširovanie oblasti (celoročne)
Počas roka 2017 sa naša oblasť rozrástla o: 15. zbor Javorina Nové Mesto nad Váhom, 87. zbor Buffinky Trenčín, 32. zbor Ale Vivo Trenčín, 31. zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá a Omšenie, 52. zbor sv. Juraja Dubnica nad Váhom, 62. zbor Strelka Nová Dubnica. Na konci roka sereďský oddiel založil vlastný zbor, 82. zbor Polaris Sereď, a tiež sa stal súčasťou našej oblasti.


Rozvoj v roku 2016

Oceňovanie (celoročne)
Oceňovať dobrovoľníkov je dôležité, a preto sa snažíme robiť to i my. Za rok 2016 sa nám podarilo odovzdať:
Rád siedmich ľalií: Nina Dillingerová, 80. zbor (5.stupňa); Barbora Holková, 80. zbor (2.stupňa), Michaela Zabadalová, 80. zbor (3. stupňa); Katarína Porubčinová, 2. zbor (2.stupňa)
Služba skautingu 3.stupňa: Miloš Bučka, 2. zbor; Jozef Šúst, 2. zbor; Terézia Kšinantová, 2. zbor
Na ocenenie Animátor roka Trnavského samosprávneho kraja sme nominovali Renátu Lukšicovú z 80. zboru.


Rozširovanie oblasti (celoročne)
Oslovili sme všetky zbory bez oblasti, či by mali záujem pridať sa do ZSSO, výsledkom bolo prijatie 117. zboru sv. Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová. Tiež sme oslovili zaniknuté zbory z okolia s ponukou pomoci opätovného rozbehnutia skautingu u nich a komunikovali sme s dobrovoľníkmi na Myjave o možnosti založenia skautingu.


Pomoc s družinovkami v Seredi (jún 2016)
Novovznikajúcemu oddielu zo Serede naši dobrovoľníci počas júna chodili pomáhať s družinovkami včielok, vĺčat a skautov. Cieľom bolo naučiť radcov a ich zástupcov, ako má družinovka vyzerať a tiež im pomôcť s hrami a aktivitami.