ZSSO

Vzdelávanie

Tím vzdelávania má na starosti každoročný radcovský kurz, kurz prvej pomoci a ďalšie vzdelávacie podujatia. Komunikuje tiež s účastníkmi predchádzajúcich kurzov, s Radou pre vzdelávanie Slovenského skautingu a s inštruktormi v oblasti.
.
Vzdelávanie v roku 2022

– koordinátorka: Jana Jánošíková
– členovia tímov
KROK: Katka Porubčinová, Miro Jehlár, Miloš Vasko, Damián Lipták, Martin Kučera, Magda Škodová, Janči Sedláček, Matej Fojtík
SPORK: Samuel Macháč, Svetlana Oružinská, Tomáš Lovrant, Petra Rubaninská, Katarína Oriešková, Lukáš Ďurech, Boris Šedo, Anastasia Smetaniuk, Simona Bučková
Knowcast: Matúš Malina, Tomáš Lovrant
E-mil: Katarína Plevová
Prvá pomoc: Táňa Králiková
– podpora a pomoc: Branislav Kebísek, Alica Drobná


Práca s tímami KROK a SPORK
Na základe dopytu po čatejšej organizácií radcovských kurzov sme sa rozhodli založiť druhý tím RK – SPORK. 
Počas roka oblastná inštruktorka na pravidelnej dvojtýždňovej báze viedla cally pre jeden i druhý tím. Každý z tímov mal minimálne 2 teambuildingy a ďalšie plánovacie a hodnotiace stretnutia.


Radcovský kurz 2022 – KROK tím (24.-27.3., Prietrž; 21.-24.4., Smolenice; 3.-5.6., Horná Súča)
19 nových radcov privítala naša oblasť po tohtoročnom KROK radcovskom kurze. Tím je už zabehnutý a čím ďalej samostatnejší. Po tomto ročníku nastanú v zložení tímu menšie zmeny.


Odborkový kurz prvej pomoci – 28.5., Piešťany
Pre mladších i starších záujemcov sme pred tábormi zorganizovali kurz prvej pomoci, na konci ktorého úspešní absolventi získali odborku Prvá pomoc. Všetci zúčastnení boli veľmi šikovní!


Work-šik (workshopy na mieru)
Poďľa dopytu od našich členov organizujeme online/offline workshopy. 
WŠ 1: Vedenie družiny (B. Kebísek, A. Drobná, P. Rubaninská), 12.4.
WŠ 2: Tvorba etapoviek (B. Kebísek, A. Drobná), 23.5.
WŠ 3: Predškoláci (E.Elek, M.Eleková, J.Jánošíková), 15.8.


E-mil (webinár o výchove) – online 05.-06.2022
Nový formát vzdelávania, webinár, ktorého prvá časť sa skladala zo 4 častí v témach: výchova k ženskosti, výchova k mužskosti, vývinová psychológia, výchova k mužskosti a ženskosti v praxi v skautingu.


Vzdelávanie v roku 2021

– koordinátorka vzdelávacieho tímu: Katarína Plevová/Jana Jánošíková (od 07/2021)
– tím radcovského kurzu KROK: Katka Porubčinová, Miro Jehlár, Miloš Vasko, Damián Lipták, Martin Kučera, Natália Pavlovičová, Magda Škodová, Janči Sedláček, Matej Fojtík
– podpora a pomoc: Branislav Kebísek, Alica Drobná

Radcovský kurz 2021 – KROK tím (online víkend + večerné školy; 24.-27.6., Horná Súča;10.-12.9.2021, Trenčín)
Tím radcovského kurzu KROK zorganizoval offline/online radcovský kurz. Po tomto ročníku máme 14 + 4 (bez absolvovania RK) nových radcov.


Práca s tímom
Od jesene 2021 pravidelne komunikuje oblastná inštruktorka s KROK tímom. Zamerala sa najmä na ich vzdelávanie, motiváciu a zastabilizovanie tímu. Tím mal tiež dva dlhšie teambuildingy.


Kurz prvej pomoci (13.11.2021, Trnava)
Zorganizovali sme 8 hodinový kurz prvej pomoci v spolupráci s Červeným krížom v Trnave. Blahoželáme 7 úspešným absolventom! Za organizáciu ďakujeme br.Zvedovi.


Základný kurz (4.12.2021, online)
Začali sme prvou časťou základného kurzu pre 16. zbor sv. Filipa Neriho Trnava. Venovali sme sa piatim úvodným témam, zoznámili sme sa s činovníkmi 16. zboru a dohodli si ďalšie pokračovanie v roku 2022. Za pomoc s organizáciou ďakujeme br.Borisovi Šedovi.


Vzdelávanie v roku 2020

– koordinátorka: Katarína Plevová
– tím vzdelávania: Branislav Kebísek (Blonďák), Matej Móder(G-man), Samuel Široký, Róbert Ťapušik (Brat K), Miro Jehlár, Ján Pravda (Jany), Miloš Vasko, Katarína Porubčínová, Damián Lipták (Dabldór), Natália Pavlovičová (Nutella), Martin Kučera

Ukončenie radcovského kurzu 2019/2020
Vo februári sa nám podarilo ukončiť ďalší ročník Radcovského kurzu. Skúškový víkend sa konal v Seredi a ukončili sme ho v krásnom prostredí sereďského kaštiela, ktorý svojou atmosférou okorenil záverečný rituál pasovania za radcov a radkyne. Posledným víkendom zároveň ukončila väčšina členov realizačného tímu svoju činnosť v tíme. Za všetky tie voľné víkendy, ktoré obetovali radcovskému kurzu a hodín príprav menovite ďakujeme G-manovi, Janymu, Blonďákovi, Bratovi Ká a Samkovi.

Skladanie nového tímu Radcovského kurzu
Po tomto víkende ale aj počas neho začal proces skladania nového realizačného tímu, ktorý bude najbližšie roky organizovať radcovský kurz.
Nový tím sa skladá z týchto nadšených mladých ľudí: Miro Jehlár, Miloš Vasko, Damián Lipták, Katka Porubčinová, Martin Kučera, a Natália Pavlovičová. Zároveň ich počas prvých víkendov bude sprevádzať ešte Katka Plevová s Blonďákom.


Vzdelávanie v roku 2019

Do tímu v roku 2019 patria:
– Koordinátorka: Katka Plevová
– Tím radcovského kurzu: Klára Štefánková, Barbora Melicherová, Matej Móder, Ján Pravda, Branislav Kebísek, Samuel Široký, Róbert Ťapušík, Miroslav Jehlár
– Tím kurzov prvej pomoci: Alžbeta Benianová, Táňa Králiková


Základný kurz (13.4.2019, Šaľa)
Začínajúcemu zboru v Šali sme zorganizovali základný kurz. Zúčastnili sa ho aj skauti z Piešťan a Trnavy. Pre zážitok z atmosféry odporúčame fotky. Ak máte pocit, že rozbiehame rodinný skauting – áno, vyzerá to tak.


8 hodinový kurz prvej pomoci (24.2.2019, Trnava; 27.10.2019, Piešťany)
V roku 2019 sme zorganizovali dva kurzy prvej pomoci. Oba boli zakončené získaním odborky. Veríme, že sme prispeli k bezpečnejším podujatiam vrámci našej oblasti. Fotografie nájdete tu a tu.


Radcovský kurz (20.-22.9.2019, 18.-20.10.2019; 15.-17.11.2019. 7.-9.2.2020)
Najväčšiu časť agendy vzdelávania zaberá organizácia radcovských kurzov. Tentoraz sa organizácie ujal ostrieľaný tím s pár nováčikmi.
V druhom polroku sme vyškolili nových radcov na kurze KROK (1. víkend2. víkend3. víkend). Skúšky sa budú konať až na začiatku roka 2020.


Vzdelávanie v roku 2018
Akciami vzdelávania prešlo spolu 75 účastníkov.

Do tímu v roku 2018 patria:
– Koordinátorka: Katka Plevová
– Tím radcovského kurzu: Klára Štefánková, Matej Móder, Ján Pravda, Branislav Kebísek, Samuel Široký
– Tím kurzov prvej pomoci: Alžbeta Benianová, Táňa Králiková
– Tím základného kurzu: Veronika Mrňová


Radcovský kurz (1.-4.2.2018, 9.-11.3.2018; 15.4.2018; 30.8.-2.9.2018, 12.-14.10.2018, 23.-25.11.2018)
Najväčšiu časť agendy vzdelávania zaberá organizácia radcovských kurzov. Dokončili sme začatý z roku 2017 druhým víkendom a skúškami. Okrem toho sme zorganizovali náhradné radcovské skúšky. V druhom polroku sme vyškolili nových radcov na novom kurze KROK (1. víkend2. víkend3. víkend)


8 hodinový kurz prvej pomoci (14.4.2018, Dolná Súča; 17.11.2018, Sereď)
V roku 2018 sa nám podarilo zorganizovať dva kurzy prvej pomoci. Prvý, ktorý bol zakončený odborkou, fotografie tu. Neskôr, na jeseň sme ešte jeden zorganizovali v Seredi. Veríme, že sme prispeli k bezpečnejším podujatiam vrámci našej oblasti.


Základný kurz (21.4.2018, Sereď)
Začali sme sa venovať aj dospelým dobrovoľníkom. Pre nových skautov a skautky sme v Seredi zorganizovali základný kurz, kde sa dozvedeli informácie o našej organizácií a jej základnom fungovaní. Fotky sú tu.


Vzdelávanie v roku 2017

8 hodinový kurz prvej pomoci (11.11.2016, Piešťany)
Bezpečnosť na podujatiach je pre nás dôležitá, a preto sme vďaka skautskému vzdelávaciemu tímu SAZ (skautská akadémia záchrany) uskutočnili pre našich dobrovoľníkov kurz  prvej pomoci aj tento rok. Fotky si môžete pozrieť tu.


Survival kurz (8.-10.9.2017, Stará Lehota)
Nový formát kurzu zameraného na skautskú prax a prežitie v prírode. Jeho špecifikom bolo, že sa nekonal v chate, ale iba tak- v prírode. Účastníci sa dozvedeli informácie o zapaľovaní ohňa, predpovedi počasia, stavaní prístreškov, filtrovaní vody a ďalšie. Článok si prečítate tu a fotky prezriete tu.


Radcovský kurz s témou História SLSK (17.-19.2., 31.3.-2.4., 9.-11.6., 1.-3.9.2017)
Po roku bez radcovského kurzu prišiel čas na jeho organizáciu. Budúcich radcov neminuli hry, aktivity ani prednášky a privítali sme aj niekoľko hostí. Témou bola skautská história a tí, ktorí prejavili záujem si počas trvania kurzu mohli urobiť aj odborku Skautská história.


Worksopy o extrémizme (máj 2017, Trnava, Piešťany)
Vrámci dvoch workshopov sa účastníci dozvedeli informácie o extrémistických prejavoch, o tom, ako ohrozujú život i skauting a ako súvisí totalita s dianím v skautingu na Slovensku. Workshopy boli súčasťou plnenia oblasti dobrovoľníctvo v rámci programu DofE.


Vzdelávanie v roku 2016

Programový kurz (25.-27.11.2016, Duchonka)
Skautov a rangerov z oblasti sme vzdelávali na programovom kurze zameranom na to, čomu sa môžu v skautingu venovať. Absolvovali prednášky o programovej ponuke, vzdelávaní, zahraničných možnostiach, ale venovali sa i globálnemu vzdelávaniu.


8 hodinový kurz prvej pomoci (19.11.2016, Piešťany)
Bezpečnosť na podujatiach je pre nás dôležitá, a preto sme vďaka skautskému vzdelávaciemu tímu SAZ (skautská akadémia záchrany) uskutočnili pre našich dobrovoľníkov kurz  prvej pomoci. Fotky si môžete pozrieť tu.


Vzdelávanie oddielu zo Serede (jar 2016, Bratislava)
V Seredi vznikol nový oddiel skautov a skautiek. Pre vodcov a radcov sme na jar roku 2016 zorganizovali 3 večerné stretnutia zamerané na nováčkovskú skúšku, organizáciu táborov a prácu s programovými príručkami.