ZSSO

Duchovné zamyslenia

Každý mesiac vám prinášame duchovné zamyslenie, ktoré môžete použiť vo dvojich zboroch, oddieloch či družinách.