Oblastné voľby 2019

Oblastné voľby 2019

Ahojte,
pozývame oblastnú radu, dobrovoľníkov a zástupcov zborov na oblastné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 23.2.2019 v Novom meste nad Váhom (Rímskokatolícky farský úrad, ul. Júliusa Gábriša 60/21) o 13:30.

Ako hovorí OP (Kapitola 02_ OBLASŤ 20.04.2018):
10. Oblastné zhromaždenie tvoria a sú oprávnení hlasovať delegáti, ktorými sú: a) členovia oblastnej rady
b) delegáti za združené zbory a samostatné oddiely začlenené pod oblasťou, pričom zbor (samostatný oddiel) má právo na jedného delegáta za každých začatých dvadsaťpäť registrovaných členov v zbore (samostatnom oddiele). Rozhodujúcim termínom registrácie sú tri mesiace pred konaním oblastného zhromaždenia. Prvým delegátom za zbor (samostatný oddiel) je jeho vodca. Delegát oblastného zhromaždenia, môže za seba splnomocniť iba osobu registrovanú v tom istom zbore.  
Ak ste si to dôkladne prečítali, prídete, tak ako my na to, že našich oprávnených delegátov by bolo niečo cez 60, napríklad 80. zbor by ich mal 11 + ľudí, ktorí sú v oblastnej rade. Povedali sme si, že je to nereálne, aby sme zohnali toľko delegátov a trohu sme sa, musím priznať, aj zlakli, či vôbec budeme uznášaniaschopní. Podali sme návrh na zmenu OP, konkrétne, aby si oblasť mohla vybrať z alternatív zloženia oblastného zhromaždenia (druhá alternatíva je rovnaká, iba hovorí o delegátoch za 50 členov zboru). Našu situáciu by to posunulu k 43 delegátom :D. V každom prípade, uvidíme ako to dopadne, ale chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste začali, najmä veľké zbory zháňať delegátov, aby sme boli uznášaniaschopní. 🙂
Voľby do oblastnej rady
Na oblastnom zhromaždení nás čakajú najmä voľby. V OP si môžete pozrieť nové znenie. Navrhujeme obsadenie oblastnej rady:
– vodca oblasti
– ekonóm
– inštruktor
– rozvojár
– člen OR pre program 1 (podujatia)
– člen OR pre program 2 (DofE + napredovanie)
– člen OR pre duchovno
– člen OR pre komunikáciu
– zahraničá spojka
Prípadne zástupca pre vodný skauting a zástupca dospelých skautov.
Rada by som už teraz apelovala na záujemcov o kandidatúru, aby kandidovali iba v prípade, že majú záujem skutočne koordinovať niektorú časť fungovania oblasti.
Vzor kandidátky je tu (Kandidátka ZSSO_2019) a prosím, aby ju záujemcovia poslali vyplnenú na email zsso@skauting.sk najneskôr do 27.1.2019. Ako sme sa dohodli na rozšírenej oblastnej rade, kandidatúru je možné oznámiť aj priamo na zhromaždení.
 
Program
Jedným z hlavných bodov programu bude potencionálne vzdelávacie centrum v Dvorníkoch. Ak máte návrhy bodov do programu, napíšte mi, prosím.

I
nfo pre šoférov!
Vjazd áut do centrálnej mestskej zóny je bežne zakázaný, no účastníci nášho oblastného zhromaždenia majú vybavenú výnimku od polície, vďaka ktorej nám je povolený voľný vjazd. V prípade zastavenia mestskou políciou stačí oznámiť, že ste skautskí delegáti. Pri bráne do prepozitúry budú stáť skauti, ktorí budú vpúšťať autá do areálu (autá budú vnútri).
Ďakujem, že ste sa dočítali až sem, informácie budem priebežne aktualizovať.
S pozdravom
Jana Jánošíková – Jane

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *