Program oblastného zhromaždenia 2019

Program oblastného zhromaždenia 2019

Info: https://zsso.skauting.sk/oblastne-volby/

Úvod

  • Privítanie (oblastná vodkyňa a moderátor)
  • Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice, volebnej komisie, mandátovej komisie, zistenie uznášaniaschonosti

Samotné voľby

  • Rekapitulácia činnosti za posledné obdobie (koordinátori)
  • Diskusia
  • Predstavenie kandidátov (kandidáti + otázky)
  • Voľby

Prestávka

  • Výsledky volieb
  • Dvorníky (br. Jazvec) + diskusia
  • Uznesenia oblastného zhromaždenia
  • Ukončenie (moderátor+nový oblastný vodca)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *