Oblastné voľby 2022

Ahoj milí zboroví vodcovia a oblastná rada,

hneď na začiatok upozorňujem, že toto bude dlhší mail, pretože je veľa toho, čo vám treba povedať. 🙂 Týka sa teda oblastného zhromaždenia, ktoré nás čaká začiatkom tohto marca.
Dátum oblastného zhromaždenia bude 12.3.2022 (sobota) poobedňajších hodinách v Novom Meste nad Váhom.
Ako hovorí OP: 
Oblastné zhromaždenie tvoria a sú oprávnení hlasovať delegáti, ktorými sú:
a) členovia oblastnej rady
b) činovníci za zbory a samostatné oddiely začlenené pod oblasťou. Ich počet sa odvíja od
počtu zaregistrovaných členov v danom zbore alebo samostatnom oddiele 3 mesiace pred
dňom konania oblastného zhromaždenia a oznamuje ho oblastná rada pri zvolávaní
oblastného zhromaždenia. Prvým delegátom za zbor alebo samostatný oddiel je jeho vodca.
Ďalších delegátov za zbor alebo samostatný oddiel určí zborová (oddielová) rada.
Každý ďalší delegát sa odvíja od počtu členov. Preto sa OR rozhodla určiť kvórum za každých začatých 60 členov ďalšieho delegáta.
(Tzn. zbor ktorý má 57 členov má jedného delegáta, zbor ktorí má 61 členov má dvoch delegátov ….). 
 
Počet delegátov za váš zbor vám pošleme v nasledujúcom emaily.
Voľby do oblastnej rady
Na oblastnom zhromaždení nás čakajú najmä voľby. V OP si môžete pozrieť nové znenie. Navrhujeme obsadenie oblastnej rady:
– vodca oblasti
– ekonóm
– inštruktor
– rozvojár
– člen OR pre program 1 (podujatia)
– člen OR pre program 2 (DofE + napredovanie)
– člen OR pre duchovno
– člen OR pre komunikáciu
– zahraničná spojka
Prípadne zástupca pre vodný skauting alebo člen rady bez priameho určenia.
Rád by som už teraz apeloval na záujemcov o kandidatúru, aby kandidovali iba v prípade, že majú záujem skutočne koordinovať niektorú časť fungovania oblasti.
Vzor kandidátky prikldáme prosím, aby ju záujemcovia poslali vyplnenú na email zsso@skauting.sk najneskôr do 20.2.2022. Ako sme sa dohodli na rozšírenej oblastnej rade, kandidatúru je možné oznámiť aj priamo na zhromaždení.
Program
Opatrenia platné na daný čas ešte nevieme odhadnúť preto vám dáme vedieť o programe hneď ako budeme vedieť viac.
Linky:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *