ZSSO

Služba skautingu

Vyznamenanie Služba skautingu sa udeľuje členom SLSK ako poďakovanie:
a) 1. stupňa za celoživotnú, vyše 20 ročnú obetavú prácu skautského činovníka s  mládežou alebo skvalitňovanie a  rozširovanie činnosti skautingu;
b) 2. stupňa za dlhodobú, viac ako 10 ročnú aktívnu činnosť, obetavú prácu s mládežou alebo skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu;
c) 3. stupňa za vynikajúcu a mimoriadnu zásluhu o rozvoj skautského hnutia – v tomto prípade možno vyznamenanie udeliť i osobe, ktorá nie je členom SLSK

Vyznamenanie Služba skautingu má tri stupne, preto ho možno udeliť i opakovane, napríklad za ďalšiu aktívnu činnosť, alebo za ďalšiu mimoriadnu zásluhu, maximálne však jeden krát z každého stupňa.

3. stupeň vyznamenania má právo udeliť oblastná rada, 1. a 2. stupeň udeľuje iba Náčelníctvo SLSK. Nominácie na udelenie vyznamenania Služba skautingu 3. stupňa v rozsahu cca jednej A5 strany posielajte na zsso@skauting.sk.

Vyznamenanie Služba skautingu reprezentuje malý odznak so znamením troch pštrosích pier, ktoré používal vo svojom erbe princ Waleský  – „Čierny princ“. Podľa povesti toto znamenie prevzal z prilbice kráľa Jána Luxemburského, obdivovaného rytiera svojej doby. Spolu s  perami je na vyznamenaní i nápis SLUŽBA SKAUTINGU. Odznak je možné nosiť na pravom vrecku skautskej rovno- šaty alebo i na civilnom oblečení (sako a pod.). Jednotlivé stupne vyznamenania sa líšia farbou lemovania:
• Služba skautingu 1 stupňa – zlaté lemovanie
• Služba skautingu 2 stupňa – strieborné lemovanie
• Služba skautingu 3 stupňa – čierne lemovanie

Doteraz sme udelili Službu skautingu týmto skautkám a skautom:
Hana Tóthová, 88. zbor (11/2016)
Miloš Bučka, 2. zbor (12/2016)
Jozef Šúst, 2. zbor (12/2016)
Terézia Kšinantová, 2. zbor (12/2016)
Igor Bučenec, 80. zbor (01/2017)
Jaroslav Janečka, 117. zbor (01/2017)
Vladislav Kakody, 117. zbor (01/2017)