Gilwellská inštruktorská lesná škola

Ak máš víziu to dotiahnuť v skautingu až na vrchol, tak ťa možno zaujme náš článok o Gilwellskej inštruktorskej lesnej škole (skrátene GILŠ).

 

Čo je to GILŠ?

Gilwellská inštruktorská lesná škola ponúka najvyššie možné vzdelanie v Slovenskom skautingu. Svojich členov pripravuje na vykonávanie najvyšších funkcií na oblastnej či národnej úrovni, ako napríklad vedenie vzdelávacích tímov a organizovanie kurzov. Po jej absolvovaní získavajú hodnosť INŠTRUKTOR.
GILŠ vyhlasuje Predseda rady pre vzdelávanie (aktuálne Lucia Demková – s. Tefi) raz za dva až tri roky. Od minulého ročníka ubehli 3 roky, a preto už má tento rok GILŠ-ka pár častí za sebou.

Z našej oblasti sa jej tento rok účastnia s. Katka Plevová, s. Meggie a br. Gentleman.

Inštruktora môžete spoznať podľa týchto insignií :
– nosí gilwellskú šatku (tehlovej farby)
– gilwellské drievka (wood badge)

– gilwellský koženný turban

Na to, aby si si sa mohol prihlásiť musíš splniť nasledujúce podmienky:

  • vek 21+
  • udelená hodnosť vodca
  • skúsenosť s prednášaním na VLŠ alebo kurzoch, resp. skúsenosť s výkonom funkcie na oblastnej či národnej úrovni
  • odporúčanie najmenej dvoch inštruktorov SLSK, ktorí pôsobia v jednej z nasledujúcich funkcií: člen Náčelníctva SLSK, vodca oblasti, oblastný inštruktor, vodca vzdelávacieho tímu, člen vzdelávacieho tímu, koordinátor kruhu Programovej rady, vodca zboru.

 

Po úspešnom absolvovaní GILŠ získa účastník potvrdenie, ktoré mu vydá realizačný tím. Na to, aby sa mohol zúčastniť skúšok, okrem potvrdenia, potrebuje ešte ukončenú inštruktorskú činnosť , ktorú mu schváli tím GILŠ.

Druhá cesta ako dostať inštruktorský dekrét je priamo sa prihlásiť na inštruktorské skúšky. Táto možnosť je otvorená hlavne pre starších a skúsených prednášajúcich. Tí musia splniť nasledujúce podmienky:

  • vek 28+
  • 3 roky aktívne fungovanie ako člen vzdelávacieho tímu, ktorý sa aktívne podieľa na vzdelávacom procese, má osvojené lektorské curriculum
  • udelená hodnosť vodca
  • odporúčanie najmenej troch inštruktorov SLSK, ktorí pôsobia v jednej z nasledujúcich funkcií: člen Náčelníctva SLSK, vodca oblasti, oblastný inštruktor, vodca vzdelávacieho tímu
  • ukončená inštruktorská činnosť podľa IS: Inštruktorská činnosť
  • mať potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od predsedu RpV SLSK

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *