Učíme sa zachraňovať životy

AED, KPR, Heimlichov manéver, Kramerova dlaha,…atd.  Aj ty sa pýtaš, čo znamenajú tieto skratky a názvy? Rozmýšľaš, kde si sa s tým už stretol a či sa ťa to vôbec týka?

Nebudem ťa napínať a odpoviem minimálne na jednu z daných otázok. S týmito pojmami sa stretol každý, kto sa aj len minimálne zaoberal niekedy prvou pomocou alebo videl nejaký film so záchranármi. A odpoveď na to či sa prvá pomoc týka aj nás – znie áno, pretože nikdy nevieš do akej situácie sa dostaneš a koho zdravie/život bude práve v tvojich rukách.

A keďže heslom skautov je: „Buď pripravený!“, tak aj z tohto dôvodu sa v sobotu 11.11. 2017 stretlo v Piešťanoch 22 skautov z viacerých zborov, aby sa dozvedeli, zopakovali si a vyskúšali si, čo všetko treba vedieť pri podávaní prvej pomoci. Navzájom si vyskúšali ako správne fixovať zlomeninu, čo robiť s niekým, kto sa dusí cudzím predmetom, či ako zastaviť masívne krvácanie. Na figuríne si precvičili ako správne robiť už vyššie spomenutú KPR (kardiopulmonálna resuscitácia, pozn. autora). Práve figurína dala mnohým naozaj zabrať, ale pri skladaní záverečnej skúšky zloženej z testu a resuscitácie monitorovanej počítačom vyšli všetci veľmi úspešne a mohol im byť odovzdaný certifikát o absolvovaní daného kurzu.

Na záver dodám ešte zopár zásad, ktoré boli našim účastníkom viackrát prízvukované:

  • pri podávaní prvej pomoci je najdôležitejšia naša hlava a naše ruky, pretože niekedy nemáme po ruke celú lekárničku a sme nútení improvizovať s tým, čo práve máme
  • dôležitá je bezpečnosť – nie bezhlavé riskovanie; v prvom rade dbám o seba a moju bezpečnosť a zdravie a až potom o bezpečnosť tých ostatných
  • a tiež, že keď nastane krízová situácia, zisťujeme že sme schopní aj vecí, o ktorých sme dovtedy ani len netušili.

Účastníci nášho kurzu už teda odpovede na hore položené otázky poznajú. Verím tiež, že v prípade menších alebo aj väčších zranení zachovajú chladnú hlavu a budú vedieť ako pomôcť sebe alebo iným.

Fotky z kurzu tu.
Napísala: Alžbeta Benianová (80. zbor)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *