Skauti zo západu, spojte sa!

Ne prelome rokov 2018/2019 realizujeme projekt podporený z Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Hlavným cieľom nášho projektu je sieťovanie a budovanie komunity skautov na západnom Slovensku prostredníctvom spoločných podujatí a vzdelávania dobrovoľníkov. Počas projektu uskutočníme viacero kurzov a voľnočasových podujatí. Veríme, že projekt bude mať prínos pre skautskú komunitu, ako aj pre celú oblasť práce s mládežou na Slovensku. Základom úspešnej organizácie sú predsa motivovaní lídri. Budovaním komunity chceme vytvoriť aktívne spoločenstvo mladých ľudí, ktorí participujú na živote vo svojom okolí, čo považujeme aj za hlavné poslanie našej organizácie.

Naša organizácia sa už cca 2 roky snaží o zlepšenie vzťahov v našej komunite. Doposiaľ sme realizovali viaceré vzdelávacie podujatia a menšie voľnočasové aktivity. Na základe stretnutia v minulom roku, kde viaceré členské jednotky prejavili záujem o väčšie spoločné podujatie a tiež skúseností Bratislavskej a Nitrianskej skautskej oblasti sme sa rozhodli zrealizovať tento projekt. Tento projekt je pre nás výzvou najmä kvôli organizácií veľkého trojdňového podujatia pre cca 200 mladých ľudí. Sprievodné aktivity a kurzy sú tiež podstatné pre naplnenie stanovených cieľov. Veríme, že po projekte sa zlepšia vzťahy v organizácií, dobrovoľníci, ktorí absolvujú vzdelávanie dokážu plnohodnotnejšie vykonávať svoje funkcie a viacerí členovia budú motivovaní na aktívnejšiu participáciu na živote vo svojom okolí.

Viac informácií tu.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *